Andrea Ropes

Andrea Ropes er en utøver, artist og en internasjonal Shibari-lærer. Han ble født i Modena, Italia, og begynte sin reise på tauene i 2006, snublet over et bilde og ble fascinert umiddelbart. Deretter begynte han sine studier av denne kunstformen og lærte forskjellige teknikker og stiler som nå kjennetegner han, først som en selvlært, senere med store mestere som Kanna Nawashi (som han anser som sin hovedlærer og inspirasjon) Haruki Yukimura Hajime Kinoko , Bob Ropemarks, Otonawa, Bingo Shigonawa, og mange flere.

I begynnelsen av 2015, med 9 års erfaring, bestemte han seg for å satse på en profesjonell karriere, reise rundt og bringe med seg arbeidet sitt som pedagog og showmann rundt i Italia og Europa. Stilen hans er hovedsakelig preget av stor dynamikk, kunstnerisk uttrykksevne og renhet i teknikken. Som pedagog skiller han seg ut for sin tilpasningsevne etter behovene til elevene han har foran seg og for den omhyggelige omsorgen for teknikken. Av stor betydning er hans studier og hans kontinuerlige forskning på kommunikasjon gjennom tauene, som han anser som et vesentlig prinsipp for denne disiplinen/kunsten.