Fotograf Photoshadowland

59 år, gift, semiproffesjonell fotograf. Altså har jeg fotofaget som hobby og bigesjeft og jobber ellers i mediabransjen som produksjonsteknikker og videofotograf. Har bakgrunn fra flere felt i mediabransjen gjennom snart 40 år.

Fotograf Photoshadowland er en samfunnsengasjert «jævel» og blant de ting jeg jobber med, som sideprosjekt i tillegg til fotografi, er podcast og bokprosjektet «Skyggelandet» som dreier seg rundt det å få frem historier og informasjon om viktige ting som ikke akkurat passer inn i det etablerte samfunnsbildet om hvordan ting skal være.

 

Fotograf Photoshadowland

Etter å ha funnet frem i det Norske kink-miljøet, ser jeg at det handler om en toveis kommunikasjon som bør styrkes;

1. Formidle for folk i «skyggelandet»  det faktum at det ikke er unormalt å være unormal. Det er Sansynligvis utrolig normalt egentlig. Og 

2. Lære «vanlige» folk at man kan lære utrolig mye om respekt, samtykke og kommunikasjon fra oss «unormale» kinkere, BDSMere eller hva man vil.

I tillegg til å være Hoff-fotograf under kinkferansen, vil jeg holde ett lite foredrag om fotografering generelt og kinkfoto spesielt.

Vil også legge opp til «Red-carpet» foto av festantrekk og folk ifbm festen.

Litt om podcasten Skyggelandet:

Alle er i «Skyggelandet» på en eller annen måte, i samfunnet, og i seg selv. Denne podkasten vil ta for seg psyke og seksualitet på en måte som vil åpne forståelsen for hvordan vi alle egentlig er, og hvordan vi selv og samfunnet rundt oss bør forholde seg bedre til våre følelser og helt naturlige behov. Dette er temaer som i nesten i all tid, litt avhengig av kultur, har blitt fortiet, fortrengt og tabufisert inn i «Skyggelandet»

Lages av Photoshadowland, Tittan, Vannika og Sexolog Marthe