MrsBStrong

MrsBStrong er i et mer enn 50 årig ekteskap med zerO, og nesten fra begynnelsen av samholdet spilte BDSM en stor rolle.

Rollefordelingen har alltid vært: hun Dominant, han sub, men slett ikke 24/7. BDSM reisene kunne de ofte kombinere med yrkes forpliktelser og dermed har de vært aktive i forskjellige land og kontinenter. De bor i Nederland og er ofte i Norge. MrsBStrong er Sublime Lady of OWK.  Begge er æresmedlemmer i SMB og SMil Norge. De har mange venner (og BDSM profesjonelle) og har kunnet se bak kulissene i utenlandske Klubber og Studios. I Nederland og i Norge har de organisert suksessfulle Femdom aktiviteter og i Tyskland har de mer enn ti ganger organisert Femdom uker og helger

Hva slags workshop/foredrag MrsBStrong vil ta oss igjennom blir lagt ut på sida så snart det er avklart.