Parallell sesjon 4

Kinkferansen står som foredragsholder frem til vi vet hvilket foredrag eller workshop som skal være hvor. Informasjon rundt dette vil bli lagt ut fortløpende, så følge med.

Leave a reply