Whipmaster K

Som nicket høres ut, har WhipMaster K en forkjærlighet for slagredskaper og veldig mye for flogger. I mange år har WhipMaster K levd i et 24/7 forhold.

Sammen deltar de i de danske BDSm-foreningene og klubbene både som undervisere og gjester. Han har fokusert på både smerte og dominans i en deilig blanding.

På dominant siden har han en spennende tilnærming som er basert på forholdet han lever i, og du føler dybden og intensiteten til hans dominans

Han presenterer det på en spennende og underholdende måte.

Piske, Piske teknik, Dominans psykisk/fysisk, Mental Dominans, Mindfuck, Spanskrør, Singletail

As the nick sounds, the WhipMaster K has a penchant for stroke gear and very much like floggers.
For many years, WhipMaster K has lived in a 24/7 relationship.
Together they take part in the Danish BDSm associations and clubs both as educators and guests. Here the focused is on both pain and Dominance in a nice mix.

On the Dominance side, he has an exciting approach that is based on the relationship he lives in, and one senses the depth and intensity of his Dominance

He presents it in an exciting and entertaining way.

Whip, Whipping technique, Dominance mental / physical, Mental Dominance, mindfuck, cane, singletail

Talks/workshops:
Dominans fysisk/psykisk, primal play og kodning

Talks/workshops:
Flogger og slagteknik. Spanskrør og slagteknik.