Loading...

Workshop- & foredragsholdere

Charlotta Carlström

Presentasjon:

Charlotta Carlström er dosent i sosialt arbeid med spesialisering i sexologi og seksualitetsstudier ved Malmö universitet. Hennes avhandling, «BDSM – Paradoxenes praksis,» er en etnografisk studie om BDSM i Sverige, der 29 BDSM-utøvere ble dybdeintervjuet. Carlström har i tillegg skrevet rundt ti vitenskapelige artikler som blant annet belyser samtykke, makt, kjønn og meningsskapning i relasjon til BDSM.

English:
Johanna Pohtinen has a PhD in European Ethnology from the University of Turku in Finland. Their PhD dissertation is about the Finnish kink community from the points of view of everyday life, feeling of belonging, and affects. Currently Pohtinen is working on a project Touching Collections: Museums as Emotional Arenas at the University of Helsinki where they study how different minorities are present at Finnish museums and what emotions are present there. Pohti


Foredrag fagdagen:

BDSM – Paradoxernas praktiker

Foredrag lørdag:
Hvordan forholder BDSM seg til vold?
Selv om BDSM og vold er to forskjellige fenomener, blir BDSM ofte feilaktig oppfattet som voldelig. Under foredraget diskuteres viktige aspekter som samtykke og kommunikasjon i utøvelsen, samt hva personer som ikke praktiserer BDSM kan lære av BDSM-utøvere. Charlotta Carlström er dosent i sosialt arbeid med spesialisering i sexologi og seksualitetsstudier ved Malmö universitet. Hennes avhandling, «BDSM – Paradoxernes praksis,» er en etnografisk studie om BDSM i Sverige, der 29 BDSM-utøvere ble dybdeintervjuet.

English:
How does BDSM relate to violence?
Although BDSM and violence are two different phenomena, BDSM is often mistakenly perceived as violent. The lecture discusses important aspects such as consent and communication in practice, as well as what people who do not practice BDSM can learn from BDSM practitioners. Charlotta Carlström is an Associate Professor of Social Work with a specialization in sexology and sexuality studies at Malmö University. Her dissertation, «BDSM – The Practice of Paradoxes,» is an ethnographic study of BDSM in Sweden, where 29 BDSM practitioners were interviewed in depth.

 

Charlotta Carlström

Foredrag fagdagen: BDSM – Paradoxernas praktiker
Foredrag lørdag: Hvordan forholder BDSM seg til vold?

Michael Wuest

Presentasjon:

Michael Wuest, født 1960 i Wien, er en allsidig profesjonell med omfattende erfaring innen ulike felt. Som utdannet ingeniør har han også etablert seg som psykologisk rådgiver og kink-lærer siden 1995. I tillegg er han en dyktig forfatter og energiarbeider. Som rigger har Michael deltatt på en rekke arrangementer og fester siden 1995, inkludert bemerkelsesverdige opptredener på MBE (2012, 2013, 2014, 2016), Shibaricon 2015, Cherophobia London 2016, Sydney 2017, og Berlin 2019.

English:
Michael Wuest, born in 1960 in Vienna, is a multifaceted professional with extensive experience in various fields. An engineer by training, he has also established himself as a psychological counsellor and kink educator since 1995. Additionally, he is an accomplished author and energy worker. As a rigger, Michael has participated in numerous events and parties since 1995, including notable appearances at MBE (2012, 2013, 2014, 2016), Shibaricon 2015, Cherophobia London 2016, Sydney 2017, and Berlin 2019.


Foredrag på lørdag:

SM – Simple, Pleasurable, Creative (lørdag foredrag/demonstrasjon – informasjon om hvordan man har sessions).
Denne workshopen er designet for nybegynnere som er nysgjerrige og ivrige etter å utforske. Den tilbyr måter å oppleve nytelse og oppdage nye sanseinntrykk uten å sprenge budsjettet.

Temaer som dekkes:

Hva er kick’en i kink? – Utforsking av spenningen og tiltrekningen ved kink.

Utseende og virkelighet (Mindfuck) – Forstå de psykologiske aspektene ved kink.

Enkle verktøy, stor effekt – Bruke grunnleggende gjenstander for betydelig effekt.

Bondage – enkelt og effektivt – Teknikker for enkel og effektiv bondage.

Slag: Do’s and Don’ts – retningslinjer for trygg og nytelsesfull slaglek.

Byggevarebutikken som sexbutikk – Finne kinky verktøy i vanlige butikker.

Med åpne øyne gjennom leiligheten din – oppdage potensielle lekeartikler hjemme.

Hvem trenger verktøy og leker hvis man har hender og stemme? – Bruke hender og stemme for lek.

Mot alle klisjeer: SM og ømhet – Kombinere SM med ømhet og omsorg.

Merk: Deltakere oppfordres til å ta med seg lekbare gjenstander som kan overraske oss!


English:
This workshop is designed for newcomers who are curious and eager to explore. It offers ways to experience pleasure and discover new sensations without breaking the bank.

Topics Covered:
What is the Kick of the Kink? – Exploring the excitement and allure of kink.

Appearance and Reality (Mindfuck) – Understanding the psychological aspects of kink.

Simple Tools, Big Effect – Using basic items for significant impact.

Bondage – Simple and Effective – Techniques for easy and effective bondage.

Impact: Do’s and Don’ts – Guidelines for safe and enjoyable impact play.

Home Depot as a Sex Shop – Finding kinky tools in everyday stores.

With Open Eyes Through Your Apartment – Discovering potential play items at home.

Who Needs Tools and Toys if There are Hands and Voice? – Utilizing hands and voice for play.

Against All Cliches: SM and Tenderness – Combining SM with tenderness and care.


Foredrag på søndag:

Cutting – Play That Goes Under Your Skin
Denne workshopen utforsker den intrikate og sensitive praksisen med cutting i BDSM. Denne workshopen er for vidrekommende.

Temaer som dekkes:

Små verktøy – Bruk av nåler, skalpeller og kniver.

Kutting eller skjæring? – Ulike teknikker og deres resultater.

Skapelse og unngåelse av arr – Metoder for å kontrollere arrdannelse.

Safe, Sane, …? Konseptet CRASH – Forstå sikkerhet og risikohåndtering i cutting.

Juridiske implikasjoner – Bevissthet om de juridiske aspektene ved cutting.

Kunstneriske mønstre – Utforske og skape vakre design.

English:
This workshop explores the intricate and sensitive practice of cutting in BDSM.

Topics Covered:

Small Tools – Use of needles, scalpels, and knives.

Cut or Carve? – Different techniques and their outcomes.

Creating and Avoiding Scars – Methods to control scarring.

Safe, Sane, …? The Concept of CRASH – Understanding safety and risk management in cutting.

Legal Implications – Awareness of the legal aspects of cutting play.

Artistic Patterns – Exploring and creating beautiful designs.

 

Michael Wuest

Foredrag på lørdag: SM – Simple, Pleasurable, Creative (lørdag foredrag/demonstrasjon – informasjon om hvordan man har sessions).
Foredrag på søndag: Cutting – Play That Goes Under Your Skin

J. Tuomas Harviainen

Presentasjon:

J. Tuomas Harviainen (PhD, MBA) er professor i informasjonsstudier og interaktive medier ved Tampere universitet i Finland. Han har publisert flere forskningsartikler om emner som kink og konsensuell ikke-monogami, og er en NACS-autoristert spesialist i vitenskapelig sexologi. I tillegg til sin forskning har Harviainen vært et aktivt medlem av det finske kink-miljøet siden midten av 90-tallet, og snakker derfor både som utøver og som akademiker.

English:
J. Tuomas Harviainen (PhD, MBA) is Professor of Information Studies and Interactive Media at Tampere University, Finland. He has published several research papers on topics such as kink or consensual non-monogamy, and is a NACS authorized Specialist in Scientific Sexology. In addition to his research, Harviainen has been an active member of the Finnish kink scene since the mid-90’s, and therefor speaks as both a practitioner and a scholar.


Foredrag fagdagen:
Safe(r) spaces, safe(r) play? Tensions between senses of safety and transgressive pleasures.


Foredrag lørdagen:

Kink research as activism: lessons from two decades of work

 

J. Tuomas Harviainen

Foredrag fagdagen: Safe(r) spaces, safe(r) play? Tensions between senses of safety and transgressive pleasures.
Foredrag lørdagen: Kink research as activism: lessons from two decades of work

Clients
0
Projects
0
Downloads
0
Volunteers
0